Home Edukacja Edukacja Z myślą o studiach stomatologicznych

Katalog


Z myślą o studiach stomatologicznych PDF Print Email
21 AUGUST 2012

Decyzją prezydenta Rafała Bruskiego jutro, tj. 21 sierpnia, miasto wpłaci zaliczkę na poczet rokowań z PKP SA w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Dworcowej (tzw. budynek dawnej dyrekcji kolei). Nieruchomość miałaby być przeznaczona dla Collegium Medicum pod potrzeby utworzenia kierunku stomatologicznego.Wolę utworzenia takiego kierunku kształcenia wstępnie wyraziły władze uczelni. – Społeczność Collegium Medicum z dużym uznaniem przyjęła inicjatywę Pana Prezydenta o przekazaniu Uniwersytetowi budynku przy ul. Dworcowej. Zgodnie z intencją Rady Miasta budynek ten byłby być przeznaczony dla przyszłych studentów stomatologii. W uczelniach medycznych w Polsce kierunek „Stomatologia” jest realizowany w ramach Oddziałów Stomatologii Wydziałów Lekarskich. Jest zatem naturalnym rozwiązaniem, że kierunek „Stomatologia” byłby prowadzony w Collegium Medicum UMK w ramach Wydziału Lekarskiego. Jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie, program pierwszych dwóch lat studiów jest zbliżony do programu kierunku lekarskiego. Zajęcia kliniczne wymagają natomiast pozyskania specjalistycznej kadry i wykorzystania bazy klinicznej zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu – czytamy w liście skierowanym do prezydenta Bydgoszczy, a podpisanym przez prorektor ds. CM prof. dr hab. Małgorzatę Tafil-Klawe i prorektora-elekta ds. CM prof. dr hab. Jana Styczyńskiego.
Przyjęcie niezbędnej w procesie uruchomienia stomatologii opinii Senatu uczelni możliwe jest dopiero we wrześniu, ponieważ dopiero wtedy Senat zbierze się po wakacyjnej przerwie. Niemniej tak jasna deklaracja władz Collegium Medicum (dotychczasowych i nowo wybranych) daje „zielone światło” dla działań miasta. Termin rokowań na sprzedaż nieruchomości przez spółkę PKP SA upływa 21 sierpnia. Do prowadzenia dalszych rozmów konieczne jest wpłacenie zaliczki na poczet zakupu budynku.

Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 r. (nr XXX/617/12) potwierdziła zamiar nabycia przez miasto wspomnianej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów publicznych związanych z rozwojem Bydgoszczy.

 
Reklama
Reklama
 

Reklama

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości