Home Publikacje Publikacje Z myślą o wyrównaniu szans

Katalog


Z myślą o wyrównaniu szans PDF Print Email
Wpisany przez Administrator   
04 FEBRUARY 2013

Co siódmy mieszkaniec Kujaw i Pomorza nie jest w pełni sprawny. W Urzędzie Marszałkowskim przeanalizowano sytuację niepełnosprawnych w naszym regionie oraz dotychczasowe działania na ich rzecz, podejmowane przez samorząd województwa. Dokument ten stał się podstawą do przygotowania programu działania do 2020 roku.


W województwie kujawsko-pomorskim mieszkają dwa miliony osób. Ponad 300 tysięcy z nich obarczonych jest, większą lub mniejszą, niepełnosprawnością. Stanowi to 14,7 proc. wszystkich mieszkańców regionu (wskaźnik dla Polski jest zbliżony i wynosi 14,3 proc.).

Samorząd województwa poprzez m.in. likwidację barier architektonicznych, dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej (jest ich dotąd w naszym regionie sześć, siódmy powstaje w Tucholi), wsparcie dla zakładów pracy chronionej, dotowanie organizacji pozarządowych, od lat stara się pomóc nie w pełni sprawnym osobom. Opis tych wszystkich działań oraz analiza położenia tych, do których są one kierowane znalazły się w „Diagnozie sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 2003-2010”. To pierwszy dokument w naszym regionie, który obejmuje to zagadnienie w sposób kompleksowy. Można go znaleźć tutaj http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20121128_program/Diagnoza.pdf

Z analizy „Diagnozy” wynika, że najwięcej niepełnosprawnych w regionie jest wśród starszych. W grupie osób powyżej 75 roku życia, stanowią oni prawie połowę całej populacji. A w przedziałach wiekowych 65-74 oraz 55-64 odpowiednio 38 i 36 proc. Tymczasem nasze społeczeństwo się starzeje. A to oznacza, że niepełnosprawnych będzie przybywać.

Dlatego, by już teraz nieść większą pomoc niepełnosprawnym oraz przygotować się na problemy kolejnych lat,  samorząd województwa przygotował, „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku”. W dokumencie tym zapisano, że głównym celem jest wyrównywanie szans niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do niepełnosprawnych, wyrównywanie szans w dostępie do wykształcenia i rynku pracy i zwiększenie dostępu do lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji. Jakie konkretnie działania zamierzają planuje samorząd województwa czytaj tutaj http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20121128_program/Program.pdf

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego


4 lutego 2013 r.

 
Reklama
Reklama
 

Reklama

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości